فولادهاي قابل عمليات حرارتی

خرید و فروش فولاد کربنی قابل عملیات حرارتی

خرید و فروش فولاد های کربنی قابل عملیات حرارتی

فولاد های کربنی بیشترین تناژ تولید قطعات ریختگی فولادی را به خود اختصاص می دهد.این نوع فولاد ها متشکل از: کربن، منگنز، سیلیسیم ، فسفروگوگرد می باشند.کربن بیشترین تاثیر را در خواص مکانیکی قطعات تولیدی بر عهده دارد.
این فولادها برای ساخت همه نوع ابزار دستی و کشاورزی مانند قلم دستی – چاقو – تیغ اره – داس – انواع چکش – آچار – پیچ کش – پیچ و مهره – سندان – ماتریس – محور کرپی و سایر ابزار ساده به کار می رود. در مقابل اصطکاک داری مقاومت خوبی است. برای قالب های تزریق پلاستیک و تقویت پشت و زیر انواع قالب ها به کار می رود.
1.1740 – 1.1191 – 1.1141 -1.1181 – 1.1525 – 1.1121 -1.1730

Ck 10 – ck 20 – ck 35 – ck 45 – ck 60 – ck 80 – MS 60 – k 960 – k 945

دانیال استیل مسیر کوتاه برای خرید و فروش فولاد های آلیاژی آماده مشاوره، اعلام قیمت روز و تامین انواع فولاد های کربنی قابل عملیات حرارتی می باشد.

جدول فولادهاي قابل عمليات حرارتي

غيره%W%V%NI%MO%CR%MN%SI%Cمشخصات فولادشماره استانداردشماره
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
Cr+Mo+Ni Max 0.6300.40.10.40.50.80.40.320.39CK351.11811
Cr+Mo+Ni Max 0.6300.40.10.40.50.80.40.420.5C451.05032
Cr+Mo+Ni Max 0.6300.40.10.40.50.80.40.420.5CK451.11913
Cr+Mo+Ni Max 0.6300.40.10.40.60.90.40.570.65CK601.12214
0.40.10.40.60.90.150.350.70.8CK701.12485
0.35C21-A1051.04326
0.81.10.250.50.360.4440MN1.11577
1.12210.91.20.40.320.435MN1.05618
1.60.550.2ST521.05709
0.91.20.60.90.40.30.3734CR41.70339
0.91.20.60.90.40.340.4137CR41.703410
0.91.20.60.90.40.380.4541CR41.703511
danielsteel.ir
خرید و فروش فولاد های قابل علمیات حرارتی