فولاد های بلبرینگی

دانیال استیل خرید و فروش فولاد های بلبرینگی

خرید و فروش فولادهای بلبرینگ و رولبرینگ (یاتاقان)

فولادهای این گروه عملیات حرارتی حجمی می شوند و سختی بالایی دارند .
از گروه فولاد های بلبرینگی 1.3505  است که از جمله معروفترین فولاد بلبرینگ در صنعت می باشد.
این فولاد ها در قطعاتی که باید در تنش های عمودی و بصورت استاتیکی دچار بار زیاد و سایش زیاد باشند بکار گرفته میشوند مثل ساچمه ها غلطک ها مفاصل سوزن ها یاتاقان ها. این فولاد ها جزو فولاد های پر آلیاژ میباشد کروم بیش تر از ۱۶% میباشد .
نکته: این گروه معمولا پرکربن و حدود 1 درصد کربن دارند.

دانیال استیل مسیر کوتاه برای خرید و فروش فولاد های آلیاژی آماده مشاوره، اعلام قیمت روز و تامین انواع فولاد های بلبرینگ و رولبرینگ می باشد.

جدول فولاد های بلبرینگی

غيره%W%V%NI%MO%CR%MN%SI%Cمشخصات فولادشماره استانداردردیف
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
1.351.650.250.450.150.350.91.05100CR61.35051
1.41.6511.20.50.70.91.05 100CRMN61.35202
0.050.150.20.351.61.90.30.450.150.350.830.986CRMOV71.23273
0.20.351.61.90.20.40.20.40.80.9 85CRMO71.23044
0.550.70.750.90.20.30.350.770CR21.20075
1.31.50.50.70.150.31.41.6145CR61.20636
Danielsteel.ir
خربد و فروش فولاد های آلیاژی بلبرینگی