فولاد های سردکار

خرید و فروش فولاد ابزاری سردکار

خرید و فروش فولادهای ابزاری سرد کار:

 

این نوع از آلیاژ های فولادی به علت مقاوم بودن در برابر کارهای سرد نظیر برش – خم – فورج سرد – به فولادهای سرد کار شهرت دارند. از فولادهای فوق جهت برشکاری از ضخامت 001 . 0 تا ضخامت 50 میلیمتر را میتوان به صورت سرد برش زد . قالبهای مارک زنی و قالبهای کشش سرد – قالبهای فرم و خم کاری – سمبه و ماتریس – انواع نوار بر – انواع تیغه آسیاب – و ….. میتوان نام برد که در عملیات آبکاری به حد اکثر سختی HRC 60+-2 میرسند از این فولادها میتوان از انواع زیر نام برد  :

1.2436 – 1.2080 – 1.2379 – 1.2510 – 1.2419 – 1.2767 – 1.2550 -1.2842 – 1.2601 – 1.2210 – 1.2419 –

SPK – SPK R – XW 5 – K 100- K 105 – K 110 –K 460 – AMUTIT S –K 605 –K 600

دانیال استیل مسیر کوتاه برای خرید و فروش فولاد های آلیاژی آماده مشاوره، اعلام قیمت روز و تامین انواع فولاد های ابزاری سرد کار می باشد.

جدول فولادهاي ابزاري سرد کار

غيره%W%V%NI%MO%CR%MN%SI%Cمشخصات فولادشماره استانداردردیف
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
0.60.811120.150.450.10.41.92.2X210CR121.20801
11120.150.450.10.422.25X210CRW121.24362
0.91.10.60.811120.150.450.10.41.51.6X155CRVMO1211.23793
0.40.50.10.50.50.711120.20.40.250.41.551.75X165CRMOV121.26014
0.50.70.050.150.50.711.20.150.350.91.05100MNCRW41.25105
1.82.10.150.20.91.20.20.40.81.10.40.545WCR71.25426
1.82.10.10.20.91.20.1540.450.50.70.550.6560WCRV71.25507
0.050.150.20.51.92.10.10.40.850.9590MNCRV81.28428
0.070.120.50.80.20.40.150.31.11.25115CRV31.22109
11.30.91.10.81.10.10.411.1105WCR61.241910
danielsteel.ir
خرید و فروش فولاد ابزاری سرد کار