فولاد های فنر

خرید و فروش فولاد های فنر

خرید و فروش فولاد های فنر

 

این نوع فولاد های جهت ساخت فنرهای چند لایه ای. تخت .فنرهای پیچشی .فنرهای صفحه ای و مخروطی .تحت بارگزاری سنگین . کاربردهای صنعتی:

(8159-1248) 7701-7709

crv فنر-ck75-ck67-ck70-ck60-

دانیال استیل مسیر کوتاه برای خرید و فروش فولاد های آلیاژی آماده مشاوره، اعلام قیمت روز و تامین انواع فولاد های فنر می باشد.

 

جدول فولاد های فنر

غيره%W%V%NI%MO%CR%MN%SI%Cمشخصات فولادشماره استانداردردیف
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
0.10.250.91.20.71.10.40.470.55 50CRV41.81591
0.710.71.10.250.50.520.59 55CR31.71762
0.080.150.150.250.91.20.71.10.150.40.480.5651CRMOV41.77013
AL -0.0150.250.350.50.650.91.20.450.85_0.40.364440CRMOV4-61.77114
0.20.40.711.51.80.60.6865SICR71.71075
danielsteel.ir
خرید و فروش فولاد های فنر