فولاد های قالب پلاستیک

خرید و فروش فولاد های قالب پلاستیک دانیال استیل

خرید و فروش فولادهای قالب پلاستیک

 

این آلیاژ های فولاد برای ساخت قالبهای بزرگ و متوسط مناسب است. معمولا این فولاد بصورت سخت شده و تنش گیری شده توزیع میشود و نیازی به عملیات مجدد ندارد و همچنین قابلیت سمانتاسیون نیز دارد.

(2312-2083-2311)

cmskفولاد

دانیال استیل مسیر کوتاه برای خرید و فروش فولاد های آلیاژی آماده مشاوره، اعلام قیمت روز و تامین انواع فولاد های قالب پلاستیک می باشد.

جدول فولاد های قالب پلاستیک

غيره%W%V%NI%MO%CR%MN%SI%Cمشخصات فولادشماره استانداردردیف
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
0.20.351.61.90.20.40.20.40.80.940CRMNMOS861.23121
0.150.251.82.11.31.60.20.40.350.4540CRMNMO71.23112
_111.31517_1_10.330.43X36CRMO171.23163
danielsteel.ir
خرید و فروش فولاد های قالب پلاستیک