فولادهای نیتراته

 خرید و فروش فولاد آلیاژی مناسب نیتراتاسیون و نیتراته

خرید و فروش فولاد های نیتراته

طی عمليات حرارتي نيتروراسيون بر روي فولاد ، نيتروژن در سطح فولاد نفوذ داده مي شود. سختي حاصله در اين عمليات نسبت به سختي حاصل از سمانتاسيون بيشتر و نفوذ آن کمتر است. بعد از عمليات لازم نيست که قطعه از دماي بالا در محيطهاي سرد کننده قوي مانند آب يا روغن سرد شود لذا خطر ترک خوردن قطعه نيز کم خواهد بود. از مزاياي ديگر آن مي توان به ارزان بودن و عدم تغيير ساختار کريستالي اشاره کرد. فولادهاي حاوي آلومينيوم مهمترين نوع فولادهاي نيتراته شونده هستند.

دانیال استیل مسیر کوتاه برای خرید و فروش فولاد های آلیاژی آماده مشاوره، اعلام قیمت روز و تامین انواع فولاد های نیتراتع می باشد.

جدول فولادهای نیتراته

غيره%W%V%NI%MO%CR%MN%SI%Cمشخصات فولادشماره استانداردردیف
MinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMax
AL-0.80/1.101.21.50.60.90.150.350.30.3734CRAL61.85041
AL-0.80/1.100.20.351.51.80.40.70.40.380.4541CRALMO71.85092
0.10.20.150.252.32.70.40.70.40.270.3431CRMOV91.85193
danielsteel.ir
خرید فروش فولاد آلیاژی نیتراته