محاسبه پرت برشکاری فولاد

برشکاری مقاطع فولادی

شرکت دانیال استیل قادر به برشکاری محصولات فولادی بنابر درخواست مشتری تا حداکثر قطر 1600 میلیمتر می باشد. عملیات برشکاری در کارگاه برش توسط افراد متخصص و در کوتاهترین زمان انجام می شود. برای مشاهده قیمت برشکاری مقاطع فولادی اینجا کلیک کنید.

 

 

 محاسبه پرت برشکاری: